ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը հաշվարկել 10.37մլն.դրամ ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության կողմից 14-18.11.2016թ. ժամանակահատվածում իրականացված շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտումների քննության արդյունքում կայացվել է 900.0հազ.դրամ ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 13 որոշում և հաշվարկվել 10.37մլն.դրամ ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Մասնավորապես`

Բուսական աշխարհի պահպանության ոլորտ
Կազմվել է վարչական տուգանքի 1 որոշում՝ 100.0հազ.դրամով և հաշվարկվել է 10.17մլն.դրամ ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին պատճառված վնաս, որից ՝
Լոռու տարածքային բաժնի վարույթին հանձնված ապօրինի հատված 4 ծառերի համար 2 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 100.0հազ.դր. ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 2 որոշում և հաշվարկվել է 234.0հազ.դրամ ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:
Վայոց ձորի տարածքային բաժինը հայտնաբերված 1 ծառահատման դեպքի համար հաշվարկել է 60.0հազ.դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:
Սյունիքի տարածքային բաժնի վարույթին հանձնված ապօրինի ծառահատման 1 դեպքով հաշվարկվել է 82.8հազ.դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:
<<Դիլիջան ԱՊ>> ՊՈԱԿ-ի կողմից Տավուշի տարածքային բաժնի վարույթին հանձնված 81 հատ ապօրինի հատված ծառերի վերաբերյալ արձանագրությունների հիմքով հաշվարկվել է 9.79մլն.դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս, նյութերը ներկայացվել են դատախազություն հետագա ընթացք տալու համար:
Մթնոլորտային օդի պահպանության ոլորտ
Կազմվել է վարչական տուգանքի 2 որոշում՝ 100.0հազ.դրամով. որից՝
ՀԹՎՆՎ և ընդերքի բնապահպանական վերահսկողության բաժնի հայտնաբերած՝ առանց անթափանց ծածկոցի սորուն նյութ տեղափոխելու համար 2 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 100.0հազ.դր. ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 2 որոշում:

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարի եռամսյակային հաշվետվությունները սահմանված ժամկետում չներկայացնելու համար
Կազմվել է վարչական տուգանքի 4 որոշում՝ 300.0հազ.դրամով. որից՝
Վայոց ձորի տարածքային բաժնի կողմից 3 տնտեսվարողի նկատմամբ կայացվել է 250.0հազ.դրամ ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 3 որոշում:
Արարատի տարածքային բաժնի կողմից տնտեսվարողի նկատմամբ կայացվել է 50.0հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի որոշում:

Փայտանյութի ապօրինի տեղափոխման ոլորտ
Կազմվել է վարչական տուգանքի 3 որոշում՝ 300.0հազ.դրամ գումարով և հաշվարկվել է 198.0հզ.դրամ ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին պատճառված վնաս, որից ՝
Արագածոտնի տարածքային բաժնի կողմից հայտնաբերված խախտման համար 1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 100.0հազ.դրամի վարչական տուգանքի որոշում և հաշվարկվել է 90.0հազ.դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:
Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի կողմից հայտնաբերված խախտման համար ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 100.0հազ.դրամի վարչական տուգանքի որոշում և հաշվարկվել է 36.0հազ.դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:
Երևանի տարածքային բաժնի կողմից հայտնաբերված խախտման համար ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 100.0հազ.դրամի վարչական տուգանքի որոշում և հաշվարկվել է 72.0հազ.դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:

Կենդանական աշխարհի պահպանության ոլորտ
Շաբաթվա ընթացքում հայտնաբերվել և առգրավվել է 50 հատ /27.5կգ/ <սիգ> տեսակի տիրազուրկ թարմ ձուկ, 4 հատ խեցգետնաորսիչ, 3 կգ կենդանի խեցգետին, որից՝
Շիրակի տարածքային բաժնի կողմից խեցգետնի ապօրինի որսի համար 1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 50.0հազ.դրամի վարչական տուգանքի որոշում: Առգրավվել է 4 հատ խեցգետնաորսիչ և 3 կգ կենդանի խեցգետին, ինչը կենդանի վիճակում բաց է թողնվել ջրամբար:
Վայոց ձորի տարածքային բաժնի կողմից ձկան ապօրինի որսի համար 1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 50.0հազ.դրամի վարչական տուգանքի որոշում և հաշվարկվել է 1.0հազ.դրամ գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:
Գեղարքունիքի տարածքային բաժինը <<Սևան ԱՊ>> ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցների հետ համատեղ հայտնաբերել է 40 հատ /22.5կգ/ <<սիգ>> տեսակի ձուկ: Ձուկը օրենքով սահմանված կարգով հանձնվել է <<Գավառի մանկատուն>> ՊՈԱԿ:
Տավուշի տարածքային բաժինը շրջայցերի ընթացքում առգրավվել է 10 հատ /5.0կգ/ <<սիգ>> տեսակի թարմ ձուկ, որը հանձնվել է <<ՍՈՍ Իջևանի մանկական գյուղ>> կազմակերպությանը:

Վարչարարության և փորձաքննության վերահսկողության բաժինը դատական ակտերի հարկադիր կատարման է ներկայացվել 6 վարչական տուգանքի որոշում 550.0հազ.դրամի չափով և 4 վնասի փոխհատուցման որոշում՝ 165.0հազ.դրամի չափով:

Ընդհանուր առմամբ ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանական պետական տեսչության կիրառած նախորդ պատժամիջոցներից հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ պետական բյուջե է մուտքագրվել 1.0մլն.դրամ: