ԼՈՒՐ ԿԱԴՐ

Լուսանկարն արվել է Երեւանի թիվ 1 տուն-ինտերնատում

Տարեցների միջազգային օրը Երեւանի թիվ 1 տուն-ինտերնատում նշվել է առանձնահատուկ իրադարձությամբ: Տուն-ինտերնատում պսակադրության արարողություններ են եղել. միանգամից երկու զույգերի հարսանյաց արարողություն է տեղի ունեցել:

 

 

 

ՀԱՐՑ. Հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչքա՞ն գումար է վճարվում Հայաստանի Հանրապետության հեռավոր եւ սահմանամերձ բնակավայրեր գործուղված ուսուցիչներին: Նրանք լրացուցիչ որքա՞ն գումար են ստանում:

Վարսեր Մանուկյան (53 տարեկան)

ՊԱՏԱՍԽԱՆ. Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ հեռավոր, սահմանամերձ, լեռնային եւ բարձր լեռնային բնակավայրեր գործուղված ուսուցիչներին տրամադրվում է`
1) գույքի տեղափոխման գումար` 15000 դրամ,
2) ճանապարհածախսի փոխհատուցում` տարեկան մինչեւ 4 անգամ,
3) բնակարանի վարձ` ամսական 10000 դրամ,
4) կեցության այլ ծախսեր` ամսական 5000 դրամ:

ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարություն

«ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ». Հավելենք, որ սամանամերձ եւ բարձր լեռնային բնակավայրերում աշխատող ուսուցիչներին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունած կարգին համապատասխան՝ տրամադրվում է աշխատավարձի հավելավճար: Ընդունված նորմերը գերազանցող ուսուցչի աշխատանքը վարձատրվում է: Դասարանային ղեկավարման համար աշխատավարձի հավելավճարի չափը կազմում է.
ա) 1-ից 4-րդ դասարանների համար՝ ընդունված դրույքաչափի 20%-ի չափով.
բ) 5-ից-10-րդ (11-րդ) դասարանների համար՝ ընդունված դրույքաչափի 30%-ի չափով:
Ավելացնենք նաեւ, որ գյուղական դպրոցներում աշխատանքի անցած մասնագետներին տնտեսություն հաստատելու համար համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին տրամադրվում է միանվագ նպաստ՝ պաշտոնական դրույքաչափի տասնապատիկի չափով: Բայց մեծ հաշվով՝ գրոշներ:

 

 

 

 

ՀԱՐՑ. Ես ուզում եմ իմանալ՝ աշխատանքային պայմանագիրն ինչպե՞ս է կնքվում: Ուզում եմ մանրամասն իմանալ, թե որքա՞ն է կազմում աշխատողի համար սահմանված աշխատաժամանակի տեւողությունը:

Հասմիկ Պետրոսյան (32 տարեկան, օպերատոր)

ՊԱՏԱՍԽԱՆ. Հ. Պետրոսյանի հարցին ի պատասխան՝ տեղեկացնում ենք, որ աշխատանքային պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` կողմերի ստորագրությամբ մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով:
Աշխատանքի անցնելուց առաջ գործատուն կամ նրա լիազորած անձը պարտավոր է աշխատանքի ընդունվող անձին պատշաճ ծանոթացնել աշխատանքի պայմաններին, կոլեկտիվ պայմանագրին (դրա առկայության դեպքում), ներքին կարգապահական կանոններին, աշխատավայրում նրա աշխատանքը կանոնակարգող գործատուի այլ իրավական ակտերին:
Աշխատողը պարտավոր է աշխատանքային պայմանագրում նշված oրն անցնել աշխատանքի: Աշխատանքային պայմանագրում նշված oրն անհարգելի պատճառով աշխատանքի չներկայանալը հիմք է աշխատանքային պայմանագրի լուծման համար: (Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 85-րդ հոդված)
Հայտնում ենք նաեւ, որ աշխատաժամանակի նորմալ տեւողությունը չի կարող անցնել շաբաթական 40 ժամից: Ամենoրյա աշխատաժամանակի տեւողությունը չի կարող անցնել ութ աշխատանքային ժամից՝ բացառությամբ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով, oրենքով, այլ իրավական ակտերով եւ կոլեկտիվ պայմանագրով նախատեսված դեպքերի: (Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 139-րդ հոդված):

Կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոն

«ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ». Նկատենք, որ 2016թ. սեպտեմբերի դրությամբ զբաղվածների թիվը Հայաստանում կազմել է շուրջ 1 մլն 10 հազար քաղաքացի, ինչը 2015թ. նույն ժամանակահատվածի համեմատ կրճատվել է շուրջ 9%-ով: Ի դեպ, գործազրկությունը կազմել է շուրջ 18,1%, մինչդեռ նախատեսված էր այն նվազեցնել մինչեւ 16,5%: Իսկ զբաղվածության մակարդակը նախատեսված էր հասցնել 58,7%-ի, սակայն այն կազմել է ընդամենը 50%: Նշենք, որ 2016թ. մեկ թափուր աշխատատեղի համար հավակնել է 53 մարդ: