Հարց քաղաքացիներից` աշխատանքային ստաժը ի՞նչ կարգով է հաշվարկվում

ՀԱՐՑ. Ես ուզում եմ տեղեկանալ՝ աշխատանքային ստաժը ի՞նչ կարգով է հաշվարկվում: Խնդրում եմ ներկայացնել հնարավորինս մանրամասն, թե ինչպե՞ս է հաշվարկվում աշխատանքային ստաժը:

Սոնյա Հարությունյան (36 տարեկան, պատմաբան)

ՊԱՏԱՍԽԱՆ. Ս. Հարությունյանի հարցին ի պատասխան՝ տեղեկացնում ենք, որ աշխատանքային ստաժում հաշվարկվում են Հայաստանի Հանրապետության oրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի ընդունելուց մինչեւ ազատելու oրն ընկած ժամանակահատվածները, այլ գործունեության ժամանակահատվածները, ինչպես նաեւ զինվորական ծառայության ժամանակահատվածները:
Ստաժում հաշվարկվում են յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի տարին, ամիսը, oրը, այնուհետեւ գումարվում, ընդ որում, յուրաքանչյուր 30 oրը հաշվառվում է որպես մեկ լրիվ ամիս, իսկ յուրաքանչյուր 12 ամիսը՝ մեկ լրիվ տարի:
Կենսաթոշակի չափը հաշվարկելիս (վերահաշվարկելիս)՝ աշխատանքային ստաժի հանրագումարի մեջ (տարի, ամիս, oր) մինչեւ 6 ամսվա (180 oրվա) ժամանակահատվածը չի հաշվառվում, իuկ 6 ամսվանից ավելի ժամանակահատվածը հաշվառվում է որպես մեկ տարվա ստաժ:

Կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոն

«ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ». Տեղեկացնենք, որ 2015 թվականի հունվարի 1-ից հիմնական կենսաթոշակը կազմում է 16 000 դրամ, ապահովագրական ստաժի 1 տարվա արժեքը առաջին 10 տարվա (ներառյալ) աշխատանքային ստաժի համար սահմանվել է 800 դրամ, 11-ից ավել յուրաքանչյուր աշխատանքային ստաժի համար` 500 դրամ: Նշենք նաեւ, որ հաշմանդամության աշխատանքային կենսաթոշակին տրվում է հավելում. 1-ին խմբի համար` հիմնական կենսաթոշակի 40 տոկոսի չափով, 2-րդ խմբի համար` հիմնական կենսաթոշակի 20 տոկոսի չափով: