Հայաստանը Արցախի ֆինանսների նախարարությանը նվեր ունի տալու

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը արդիականացնելու, ինչպես նաև ենթակառուցվածքների զարգացումն ապահովելու նպատակով՝ նպատակահարմար է ՀՀ ֆինանսների նախարարության հաշվեկշռում հաշվառված HP Proliant ML350R05 և ASR2500 մոդելի սերվերները նվիրաբերել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը: