Հարց քաղաքացիներից` ի՞նչ է իրենից ներկայացնում քանդման թույլտվությունը

ՀԱՐՑ. Ես ուզում եմ իմանալ` ի՞նչ է իրենից ներկայացնում քանդման թույլտվությունը:

ՊԱՏԱՍԽԱՆ. Քանդման թույլտվությունը փաuտաթուղթ է, որը հաuտատում է uեփականատիրոջ կամ նրա կողմից uահմանված կարգով լիազորված անձի` շենքերն ու շինությունները քանդելու իրավունքը: (ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թվականի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների եւ այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին N 596-Ն որոշում):

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե

«ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ». Նշենք, որ քանդման կամ ապամոնտաժման թույլտվության հիման վրա ցանկացած շինարարական եւ զուգահեռ աշխատանք կարող է իրականացվել բացառապես սահմանված կարգով համաձայնեցված ու հաստատված նախագծային փաստաթղթերի, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը եւ նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան: